Ρύθμιση συντομεύσεων συστήματος στην επιφάνεια εργασίας

Η διαδικασία για να επιλέξουμε ποια εικονίδια συντομεύσεων του συστήματος θα εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας  του Cinnamon (Linux Mint), είναι η παρακάτω:

  • Κλικ στο κουμπί μενού έναρξης
  • Επιλογή κατηγορίας “Προτιμήσεις
  • Κλικ  στο εικονίδιο “Επιφάνεια εργασίας

Θα εμφανιστεί το σχετικό παράθυρο ρυθμίσεων:

Υπάρχουν επιλογές για την εμφάνιση ή απόκρυψη των παρακάτω στοιχείων:

  • Ο υπολογιστής μου
  • Προσωπικός φάκελος (ο χώρος όπου είναι αποθηκευμένα όλα τα αρχεία του τρέχοντος χρήστη)
  • Απορρίμματα (ο γνωστός κάδος ανακύκλωσης, όπου τοποθετούνται τα προσωρινά διαγραμμένα αρχεία)
  • Mounted Drives (Αυτή η ρύθμιση καθορίζει αν θα εμφανίζεται μια συντόμευση συσκευής στην επιφάνεια εργασίας, κάθε φορά που συνδέουμε ένα USB stick ή εξωτερικό σκληρό δίσκο ή τοποθετήσουμε ένα DVD)
  • Δίκτυο (συντόμευση για τα στοιχεία του δικτύου, όπου είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής μας)

Στην περίπτωση που ο υπολογιστής μας είναι συνδεδεμένος σε περισσότερες από μία οθόνες, μπορούμε να επιλέξουμε σε ποιες θα εμφανίζονται τα εικονίδια της επιφάνειας εργασίας.
Στο πάνω μέρος του παραθύρου, υπάρχει ένα μενού, όπου μπορούμε να κάνουμε την επιλογή μας:

Απάντηση