Ρύθμιση γλώσσας πληκτρολογίου 2

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε “Παραγόμενα εξόδου“.

 

Και στο επόμενο, “Επιλογές“.

Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε “Αλλαγή σε άλλη διάταξη“.

Τσεκάρουμε την επιλογή “Alt+Shift” και μετά κλικ στο “Κλείσιμο“.

Αυτό ήταν! Κάθε φορά που θα πατάμε Alt+Shift, θα γίνεται εναλλαγή μεταξύ αγγλικού και ελληνικού πληκτρολογίου.

Προηγούμενο  
Ρύθμιση γλώσσας πληκτρολογίου 1 Ρύθμιση γλώσσας πληκτρολογίου 2 

Απάντηση