Προσθαφαίρεση συντομεύσεων εφαρμογών στην επιφάνεια εργασίας και στη μπάρα εργασίας

Έστω ότι θέλουμε να προσθέσουμε τη συντόμευση μιας εφαρμογής στην επιφάνεια εργασίας, π.χ. το VLC media player. Η διαδικασία είναι η παρακάτω:

  • Κλικ στο μενού εκκίνησης
  • Επιλογή κατηγορίας εφαρμογών
  • Δεξί κλικ στο εικονίδιο του VLC
  • Επιλογή “Προσθήκη στη γραμμή εργασιών” ή “Προσθήκη στην επιφάνεια εργασίας“, ανάλογα με το που θέλουμε να τοποθετήσουμε τη συντόμευση της εφαρμογής.

Σε περίπτωση που θέλουμε να αφαιρέσουμε μια συντόμευση από την επιφάνεια εργασίας, κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέγουμε “Διαγραφή“:

Ομοίως, αν θέλουμε να αφαιρέσουμε μια συντόμευση από την μπάρα εργασίας, κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο και επιλέγουμε “Ξεκαρφίτσωμα από τον πίνακα“: