Επιφάνεια εργασίας Cinnamon

Η επιφάνεια εργασίας Cinnamon θυμίζει πολύ την επιφάνεια εργασίας που διέθεταν οι εκδόσεις XP και 7 των Microsoft Windows. Γι αυτό και η επιλογή του Linux Mint Cinnamon προτείνεται σε χρήστες Microsoft Windows, που θέλουν να μεταφερθούν στο Linux.

Στο κάτω μέρος βλέπουμε την μπάρα εργασιών, η οποία, αριστερά διαθέτει μενού εκκίνησης και συντομεύσεις εφαρμογών, ενώ δεξιά εικονίδια με απαραίτητες ενδείξεις για τη λειτουργία συστήματος:

 

Στην κυρίως επιφάνεια εργασίας, υπάρχουν εικονίδια συστήματος, όπως συντομεύσεις προς κάποιες εφαρμογές ή εικονίδια από προσαρτημένες συσκευές. Αν π.χ. τοποθετήσουμε ένα USB stick, θα εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε κάνοντας κλικ να ανοίξει το σχετικό παράθυρο και να εμφανίσει τα περιεχόμενα του USb stick.

Κάνοντας κλικ στο πρώτο αριστερό εικονίδιο της μπάρας εργασίας, ανοίγει το μενού, μέσω του οποίου έχουμε πρόσβαση στις εγκατεστημένες εφαρμογές. Κάθε εφαρμογή, κατά την εγκατάσταση της, κατηγοριοποιείται αυτόματα και η συντόμευση της στο μενού εκκίνησης, τοποθετείται στην αντίστοιχη κατηγορία.
Αν π.χ. εγκαταστήσουμε μια σουίτα γραφείου, όπως το Libre Office, αυτή θα κατηγοριοποιηθεί και η συντόμευση της θα τοποθετηθεί αυτόματα στην κατηγορία “Γραφείο”.
Αν εγκαταστήσουμε ένα media player, όπως ο VLC, η συντόμευση του θα τοποθετηθεί αυτόματα στην κατηγορία “Ήχος και βίντεο”. 

Κάνοντας κλικ σε μια συντόμευση, τρέχει η αντίστοιχη εφαρμογή.

Συντομεύσεις εφαρμογών μπορούμε να καρφιτσώσουμε και στη μπάρα εργασίας:

Στο δεξί μέρος της μπάρας εργασίας εμφανίζονται εικονίδια από μικροεφαρμογές, σχεδιασμένες ειδικά για τη μπάρα εργασίας:

Αυτές οι μικροεφαρμογές υπάρχουν για να μας δίνουν πληροφορίες, εφόσον κινήσουμε το δείκτη του ποντικού πάνω σε αυτές:

Αντίστοιχα, αν κάνουμε κλικ πάνω σε κάποιο εικονίδιο μικροεφαρμογής, τότε θα εμφανιστεί ένα μενού επιλογών, με τη χρήση του οποίου μπορούμε να κάνουμε κάποιες διαδικασίες:

Απάντηση