Λήψη ενημερώσεων συστήματος

Το Linux Mint διαθέτει σύστημα λήψης ενημερώσεων, ώστε ο υπολογιστής μας να είναι πάντα ενημερωμένος με τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού.

Είναι αυτονόητο ότι για να πραγματοποιηθεί η λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων, ο υπολογιστής μας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

Σε αντίθεση με άλλες διανομές, οι δημιουργοί του Linux Mint είναι πιο συντηρητικοί και δεν διαθέτουν στο κοινό ενημερώσεις, αν αυτές δεν έχουν δοκιμαστεί εκτενώς, ώστε να είναι βεβαιωμένα σταθερές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο υπολογιστής μας να ενημερώνεται πιο αργά, σε σύγκριση με άλλες διανομές Linux, αλλά να είναι πολύ πιο σταθερός.

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι η παρακάτω:

Κλικ στο εικονίδιο του διαχειριστή ενημερώσεων:

Εμφανίζεται το παράθυρο του διαχειριστή ενημερώσεων, Κλικ στο “ΟΚ“.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται λίστα με ενημερώσεις λογισμικού που είναι διαθέσιμες για λήψη και εγκατάσταση.
κλικ στο “Εγκατάσταση ενημερώσεων“.

Θα μας ζητηθεί ο κωδικός μας. Τον συμπληρώνουμε και πατάμε “Πιστοποίηση“:

Αμέσως θα ξεκινήσει η λήψη του ενημερωμένου λογισμικού και η εγκατάστασή του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Το σύστημά σας είναι ενημερωμένο“.

Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλα πακέτα ενημερωμένου λογισμικού, αντί του παραπάνω μηνύματος, θα εμφανιστεί η λίστα με το λογισμικό που πρέπει να ενημερωθεί.

Για όσους προτιμούν τερματικό:

Ανοίγουμε το τερματικό και δίνουμε τις παρακάτω εντολές:

  • sudo apt update (θα μας ζητηθεί ο κωδικός μας)
  • sudo apt upgrade

Το τερματικό θα μας εμφανίσει τα πακέτα που απαιτούν αναβάθμιση, θα μας πληροφορήσει για το πόσα Mb δεδομένων θα χρειαστούν να ληφθούν και θα μας ρωτήσει αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση. Θα πρέπει να απαντήσουμε Ν (ναι) ή Ο (όχι) :

Απάντηση