Εγκατάσταση-3

Επιλέξτε τον τρόπο που θα γίνει η εγκατάσταση. Επιλέξτε “Διαγραφή του δίσκου και εγκατάσταση του Linux Mint“. Μετά κλικ στο “Εγκατάσταση τώρα“.  ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Όλα τα δεδομένα στο δίσκο θα χαθούν. Πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας.

 Θα εμφανιστεί ένα τελευταίο προειδοποιητικό παράθυρο, ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ στο δίσκο σας ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ αν συνεχίσετε. Κλικ στο “Συνέχεια“.

Προηγούμενο Επόμενο
Εγκατάσταση 1 Εγκατάσταση 2 Εγκατάσταση 3 Εγκατάσταση 4 Εγκατάσταση 5

Απάντηση