Εγκατάσταση-2

Επιλέξτε διάταξη πληκτρολογίου και κάντε κλικ στο “Συνέχεια“:

Τσεκάρετε το “Εγκατάσταση λογισμικού τρίτων για οδηγούς γραφικών, συσκευών Wi-Fi, Flash, MP3 και άλλων πολυμέσων” και μετά κλικ στο “Συνέχεια“:

Προηγούμενο Επόμενο
Εγκατάσταση 1 Εγκατάσταση 2 Εγκατάσταση 3 Εγκατάσταση 4 Εγκατάσταση 5

 

7. Choose Installation type. Choose the first option “Erase disk and install Linux Mint“. This will erase ALL of your data, so make sure that you already have backed up your data somewhere else. Click “Install now“.

 8. A window with a final warning will be opened. Click “Continue“.

9. Choose your location, c;icking on the map, or typing the name in the field. Click “Continue“:

10. Fill in your data:

Your name –> Your real displayed name
Your computer’s name–> This will be your computers name. It will appera in terminal and all system info dialogs.
Username–> This will be your accounts username
Password–> Your password as administrator.

If you choose “Log in automatically“, then anyone, without knowing your password can log into your account.  Better choose “Require my password to log in“.

Encrypt my home folder. Choose it only if you plan to save sensitive data on your home folder. In case your system crashes and you try to boot from a DVD or USB disk, you will not be able to access the encrypted data . So choose carefully. CLikc “Continue“:

11. Grab a cup of coffee and wait until the installation is finished:

12. After completion a window will inform you: Click “Restart now“:

 That’s it. Now your computer will reboot into your newly installed OS. (It may ask you to remove the installation media).

Απάντηση