Αντίγραφα ασφαλείας – Timeshift

Το Linux Mint 19 διαθέτει προεγκατεστημένη την εφαρμογή Timeshift.

Με το Timeshift, μπορούμε να ρυθμίσουμε τον υπολογιστή μας, ώστε να δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων συστήματος, σε χρονικά διαστήματα που εμείς επιθυμούμε. Αυτή είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία, αφού σε περίπτωση που το σύστημά μας εμφανίσει κάποιο πρόβλημα λόγω σφάλματος, είτε κατά τη λήψη ενημερώσεων, είτε κατά την εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής, μπορούμε πάντα να το επαναφέρουμε στην κατάσταση που βρισκόταν πριν.

Ανοίγουμε το Timeshift:  Μενού εκκίνησης –> Διαχείριση συστήματος –> Timeshift

Την πρώτη φορά θα ξεκινήσει ο οδηγός που μας καθοδηγεί. Επιλέγουμε “RSYNC” και μετά κλικ στο “Next“.

Επιλέγουμε την τοποθεσία, όπου θα αποθηκεύονται τα αντίγραφα ασφαλείας και κάνουμε κλικ στο “Next“.

Επιλέγουμε κάθε πότε θέλουμε να λαμβάνεται αυτόματα ένα αντίγραφο ασφαλείας:
Οι επιλογές είναι: Κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε φορά που εκκινείται ο υπολογιστής.
Επίσης επιλέγουμε πόσα αντίγραφα ασφαλείας από κάθε είδος θα διατηρεί ο υπολογιστής. π.χ. το 3 σημαίνει ότι μόλις ο υπολογιστής πάει να δημιουργήσει το 4ο αντίγραφο ασφαλείας, θα διαγράφει το 1ο παλαιότερο.

Πατάμε “Next” 

Επιλέγουμε τι θα περιλαμβάνεται στα αντίγραφα ασφαλείας, από τους προσωπικούς φακέλους των χρηστών.

Επιλέγουμε το Exclude all, ώστε να μην περιλαμβάνεται τίποτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα αρχεία των αντιγράφων ασφαλείας να είναι μικρά και να δημιουργούνται ταχύτερα. Επίσης, στην περίπτωση που θα θελήσουμε να επαναφέρουμε τον υπολογιστή μας σε πρότερη κατάσταση, δεν θα πειραχτούν οι προσωπικοί φάκελοι χρηστών και δεν θα κινδυνεύσουμε να χάσουμε κάποιο αρχείο.

Πατάμε “Next” και “Finish“.

 

Απάντηση